Aanmelden

Geplaatst op » 26 oktober 2012

Als u besluit uw kind op te geven voor ons dagverblijf, kunt u dat doen door online het inschrijfformulier in te vullen en het overmaken van het inschrijfgeld (daarvoor krijgt u een factuur).

Bij volgende kinderen uit het gezin is geen inschrijfgeld verschuldigd. Voor plaatsingsmogelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen met Marjoes van Doorn. Als u aangeboden plekken wilt vastleggen, wordt daarvoor een contract gemaakt. Houdt u er wel rekening mee dat annuleren van het contract of een deel ervan kosten met zich mee brengt. De kosten bedragen 2 x het maandbedrag zoals vermeld in het contract.

Voordat uw kind bij ons komt spelen, krijgt u een intake gesprek met de mentor van uw kind, dit is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind geplaatst is. Dit gesprek vindt plaats een aantal weken voor plaatsing en u krijgt dan informatie over de groep. In dit gesprek bespreekt u de gewoontes van uw kind en maakt u afspraken over het wennen enz.

De mentor geeft alle belangrijke informatie door aan de andere pedagogisch medewerkers. Verder krijgt u informatie mee naar huis. Als u een baby heeft, krijgt u onder andere het protocol wiegendood. Hierin staat omschreven welke maatregelen wij in acht nemen om de risico’s op wiegendood zo laag mogelijk te houden. Voor kinderen onder de 6 maanden hanteren wij een wen-protocol met een vast wen-schema. Om het risico op stress (dat mede oorzaak kan zijn bij wiegendood) zo klein mogelijk te houden, vragen wij uw medewerking hierin.

Mocht in de eerste maand blijken dat uw kind het niet naar de zin heeft dan geldt er geen opzegtermijn. Daarna is de opzegtermijn 1 maand. De uren van op tijd afgemelde dagen (7 dagen vooraf) komen in een afwezigheidstegoed in de ouderapp. Die uren kunt u in het lopende kalenderjaar gebruiken voor extra dagen. Er moet natuurlijk wel plek zijn op de gewenste dag op de eigen groep.

Wij stellen het overigens op prijs als u vóór u uw kind bij ons inschrijft, een kijkje komt nemen op ons kinderdagverblijf. U krijgt daarmee een indruk van het reilen en zeilen op de verschillende groepen.

 

bloemonderzeeerbloem