Beroepskrachten

Eigen Wijs werkt volgens een eigen visie en een zelf ontwikkeld beleidsplan.
Personeel wordt aangenomen door Marjoes van Doorn in nauw overleg met collega’s van de betreffende groep.

img_0013
Kerngedachten hierbij zijn motivatie, inlevingsvermogen in het individuele kind en in zijn ontwikkeling.

Ook wordt gekeken of de nieuwe collega binnen het bestaande team past.
Natuurlijk mag een ieder zichzelf zijn, maar een goede samenwerking op een groep is onontbeerlijk voor het welzijn van de kinderen en het werkplezier van de beroepskrachten.
Alle beroepskrachten zijn gediplomeerd conform de in de CAO kinderopvang gestelde eisen. Ook zijn zij allen in het bezit van een kinder EHBO diploma en BHV. Elk jaar is er een herhalingscursus voor het hele team.

De groepen houden met elkaar een keer per kwartaal een overleg.
Twee of drie keer per jaar is er teamoverleg. Bij alle overlegvormen zit de leidinggevende en de directie.

Beroepskrachten hebben ook de mogelijkheid zich op pedagogisch gebied en andere gebieden bij te scholen.

Voor meer informatie kunt u op de foto van uw keuze te klikken.

 

 

 

 

– Tinkel –


– Tuba –

evelien

– Banjo –

Myrna

– TamTam –

– Toet –


– Kazoo –


– Invalleidsters –

eva

evelien

– Overige medewerkers –

bloemonderzeeerbloem