Fotoboek ouders

Attentie:

In verband met het lage aantal bezoekers op het afgeschermde deel van de foto’s worden daar sinds april 2017 geen nieuwe mappen meer aan toegevoegd. 
Ouders krijgen nu via de ouderapp  foto’s van hun eigen kind(eren).

 

 

bloemonderzeeerbloem