Fotoboek ouders

Attentie:

In verband met het lage aantal bezoekers op het afgeschermde deel van de foto’s worden daar sinds april 2017 geen nieuwe mappen meer aan toegevoegd. We zijn bezig met uitzoeken hoe we in de toekomst foto’s per kind en per groep digitaal naar ouders kunnen zenden.

===========================================

Voor de ouders is in dit deel van de site een fotoboek met een aantal albums opgenomen. Deze albums zijn op basis van een U toegekende account oproepbaar.

De account bestaat uit een door ons ingevoerde gebruikersnaam en uw bij ons bekende e-mailadres.

Na beëindiging van onze relatie met U wordt de account door ons verwijderd.

Na inloggen ziet u een of meer extra opties (albums) in het Fotoboek-menu en heeft u er toegang toe. Voor de goede orde vragen we U om na gebruik weer uit te loggen. Daarmee komt U terug in het standaard Bezoekersmenu.

bloemonderzeeerbloem