Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over het kwaliteitsbeleid, zoals openingstijden, prijsstelling, veiligheid, voeding, pedagogisch beleid etc.

Dus wanneer je onderwerpen hebt waarvan je denkt dat de oudercommissie zich er eens over moet buigen, dan horen we dit graag!

Contact OC

Wie vertegenwoordigen de ouders?
De oudercommissie bestaat uit vijf leden die zich hieronder aan u voorstellen. Zij vertegenwoordigen de ouders en kinderen van Eigen Wijs en zijn bereikbaar via het e-mailadres OC.eigenwijs@gmail.com. Uiteraard kun je hun ook op Eigen Wijs aanspreken.

Mocht u interesse hebben in deelname aan de oudercommissie binnen Eigen Wijs dan hoor ik dat graag !

Marjoes van Doorn

0318-653890 of via contact in de site

Alco

Ik ben Alco Ausma getrouwd met Marjolein en we hebben twee kinderen. Roos is drie en is de grote zus van Sven. Roos speelt op maandag op Banjo en Sven bij Tinkel.
In het dagelijks leven ben ik commercieel manager bij BENU Direct. BENU Direct is een leverancier van medische hulpmiddelen zoals incontinentie- en diabetes testmateriaal. Samengevat maak ik afspraken met zorgverzekeraars over de wijze waarop wij deze materialen verstrekken. In deze functie is het belangrijk om samen te werken, te luisteren naar de wensen van onze klanten en continu onszelf te verbeteren. Een zeer afwisselende baan waarin geen dag hetzelfde is.
Door deelname aan de oudercommissie ben ik op de achtergrond betrokken bij Eigen Wijs en is dit meer dan alleen de plek waar Roos en Sven gaan spelen. Met mijn achtergrond hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de oudercommissie en Eigen Wijs.

Melissa

Mijn naam is Melissa Rijkers. Ik woon in Ede-oost en ben getrouwd met Bram. Samen hebben wij een zoon Perre (maart 2015) op Banjo en Nomi (oktober 2016) op Tinkel.
In Bennekom werk ik sinds 2008 als leerkracht in het basisonderwijs. Omdat ik het interessant vind om de doorgaande lijn van het kinderdagverblijf naar de basisschool van dichtbij mee te maken, heb ik me aangemeld voor de Oudercommissie. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een gezellige, uitdagende, veilige en fantasierijke omgeving opgroeien en wil me hiervoor inzetten.
Graag zou ik ook van andere ouders  horen hoe jullie het ervaren bij ons op Eigen Wijs en wat  jullie belangrijk vinden. Dus mocht je mij ooit zien lopen,  spreek me gerust aan. Tot ziens op Eigen Wijs!

 Coline

 

Ik ben Coline Donkelaar en getrouwd met Richard. Samen hebben wij een dochter Willeke, die 1 dag in de week op Toet komt spelen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de gemeente Ede, waar ik onder andere de aanvragen voor onderscheidingen behandel. Vanaf het moment dat Willeke naar Eigen Wijs ging had ik het gevoel dat ik meer betrokken wilde zijn dan alleen het brengen en halen. Daarom heb ik mij aangemeld voor de oudercommissie.

 

 

Marije

Ik ben Marije van Dijk, getrouwd met Joep van Dijk. Sinds 2015 hebben wij 1 dochter, Emma. Zij zit op Eigen Wijs, nu bij Tamtam. In het dagelijks leven ben ik docent. Ik heb de afgelopen jaren alle varianten mogen ervaren (van speciaal tot regulier onderwijs, van basis tot voortgezet en een uitstapje naar het MBO) en werk op dit moment als docent op het Prakijkonderwijs in Arnhem.
Ik merk ook daar weer hoe belangrijk het is dat een kind het naar zijn zin heeft op een school of een kinderdagverblijf. Wij hebben dan ook bewust gekozen voor Eigen Wijs en zijn hier erg blij mee! Wij zien de 2 dagen dat Emma daar is hoe fijn ze het er vind, dat ze geniet van de leidsters en de activiteiten en vaak niet eens naar huis wil. Voor ons heel fijn en het geeft ons de extra rust als wij naar ons werk gaan.
Omdat ik het zo belangrijk vind, leek de oudercommissie mij een goede manier om ook mijn steentje in bij te dragen. Ik hoop dat dit mag lukken en dat ik, waar nodig, ook een open aanspreekpunt mag zijn voor andere ouders. Wie weet tot op Eigen Wijs!

Lysette

Ik ben Lysette Tijssen en ben getrouwd met Anthony. Samen hebben wij 2 kinderen. Niek (juni 2015) en Sanne (maart 2017). Niek en Sanne gaan op woensdag en vrijdag met veel plezier naar Eigen Wijs. Niek zit op groep TamTam en Sanne gaat naar Tinkel.
Ik werk bij Visio in Apeldoorn, een revalidatiecentrum voor (jong)volwassenen met een visuele beperking. Daar geef ik mobiliteitstrainingen. Dit houdt in dat ik de cliënten help om zich weer zo zelfstandig mogelijk te verplaatsen, met of zonder het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast begeleid ik deze cliënten op het gebied van sport en bewegen en geef ik psychomotorische therapie als dat de cliënt verder kan helpen.
Ik vind goede zorg voor mijn kinderen erg belangrijk en wil daarom meer betrokken zijn bij het kinderdagverblijf waar zij naar toe gaan. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat Niek en Sanne met plezier naar Eigen Wijs gaan en er ruimte is voor hun ontwikkeling. Ik wil daarvoor graag mijn steentje bijdragen in de oudercommissie.
Mocht je wat willen weten over de oudercommissie, tips, ideeën of feedback hebben over Eigen Wijs, neem dan contact op met de oudercommissie of spreek me aan in de wandelgangen!

bloemonderzeeerbloem