Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over het kwaliteitsbeleid, zoals openingstijden, prijsstelling, veiligheid, voeding, pedagogisch beleid etc.

Dus wanneer je onderwerpen hebt waarvan je denkt dat de oudercommissie zich er eens over moet buigen, dan horen we dit graag!

Contact OC

Wie vertegenwoordigen de ouders?
De oudercommissie bestaat uit vijf leden die zich hieronder aan u voorstellen. Zij vertegenwoordigen de ouders en kinderen van Eigen Wijs en zijn bereikbaar via het e-mailadres OC.eigenwijs@gmail.com. Uiteraard kun je hun ook op Eigen Wijs aanspreken.

Mocht u interesse hebben in deelname aan de oudercommissie binnen Eigen Wijs dan hoor ik dat graag !

Marjoes van Doorn

0318-653890 of via contact in de site

Coline

 Ik ben Coline Donkelaar en getrouwd met Richard. Samen hebben wij twee kinderen, Willeke en Niek. Niek zit nu bij Tuba, Willeke zat bij Toet voordat ze naar de basisschool ging.
Ik werk sinds een aantal jaar als medewerker beleidsuitvoering bij de gemeente Ede. Hiervoor was ik werkzaam als fysiotherapeut. De sfeer en ruimte in en om het gebouw van Eigen Wijs waren voor ons doorslaggevend voor de keuze voor Eigen Wijs. Het mooiste vind ik dat een kind op Eigen Wijs gewoon kind mag zijn, zonder een vastgelegd programma en spelenderwijs kan leren en ontdekken.
Vanaf het moment dat Willeke naar Eigen Wijs ging, wilde ik graag meer betrokken zijn bij Eigen Wijs dan alleen het halen en brengen. Ik wil graag goede zorg en warme aandacht voor mijn kinderen en vind het belangrijk dat ze met plezier naar Eigen Wijs gaan. Om hier een bijdrage aan te leveren heb ik mij aangemeld voor de oudercommissie.

Marije

Ik ben Marije van Dijk, getrouwd met Joep van Dijk. Wij hebben 2 dochters, Emma en Lize. Emma zit inmiddels

op de basisschool, maar Lize zit nog op Eigen Wijs bij Tinkel.
In het dagelijks leven ben ik docent. Ik heb de afgelopen jaren alle varianten mogen ervaren (van speciaal tot regulier onderwijs, van basis tot voortgezet en een uitstapje naar het MBO) en werk op dit moment als docent op het Praktijkonderwijs in Arnhem.
Ik merk ook daar weer hoe belangrijk het is dat een kind het naar zijn zin heeft op een school of een kinderdagverblijf. Wij hebben dan ook bewust gekozen voor Eigen Wijs en zijn hier erg blij mee! Wij zien de 2 dagen dat Lize hier is hoe fijn ze het er vindt. Ze geniet van de leidsters en de activiteiten en afscheid nemen is totaal geen probleem. Voor Emma was datzelfde het geval en die wilde aan het einde vaak niet eens mee naar huis. Voor ons heel fijn en het geeft ons de extra rust als wij naar ons werk gaan.

Omdat ik het zo belangrijk vind, leek de oudercommissie mij een goede manier om ook mijn steentje bij te dragen. Ik hoop dat dit mag lukken en dat ik, waar nodig, ook een open aanspreekpunt mag zijn voor andere ouders. Wie weet tot op Eigen Wijs!

 

Lysette

Ik ben Lysette Tijssen, getrouwd met Anthony en we hebben samen 2 kinderen: Niek en Sanne. Niek heeft op Eigen Wijs gezeten, maar zit inmiddels op de basisschool. Sanne gaat elke maandag naar TamTam.
Ik werk bij Koninklijke Visio in Apeldoorn, een revalidatiecentrum voor mensen met een visuele beperking. Ik geef daar veelal mobiliteitstrainingen. Met de cliënten kijk ik hoe ze zich (weer) op een veilige en zelfstandig manier kunnen verplaatsen, zodat ze op een passende manier deel kunnen nemen aan de maatschappij. Daarnaast geef ik sport en psychomotorische therapie. Een ontzettend leuke en veelzijdige baan.
Vanaf dat Niek naar Eigen Wijs ging, zit ik in de oudercommissie. Ik vind het erg belangrijk dat de plek waar mijn kind naar toe gaat een goede plek moet zijn. Een plek waar ze lekker kan spelen, zich veilig voelt, zich kan ontwikkelen, uitgedaagd wordt, zichzelf kan zijn en waar goede zorg is, waardoor ik mijn kind daar met een gerust hart achter kan laten. Om daar zoveel mogelijk betrokken bij te kunnen zijn, heb ik me aangesloten bij de oudercommissie. Ik hoop op die manier mijn steentje te kunnen bijdragen.
Mocht je iets met de oudercommissie willen bespreken, of heb je vragen, schiet me dan gerust aan!

Jolijn

Ik ben Jolijn Groot Kormelink en woon samen met Gilian Rijnsaardt.
Samen hebben wij een zoon; Duco. Duco zit nu een aantal maanden op Eigenwijs in groep Tinkel.
In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut bij Revalidatiecentrum Klimmendaal. Hier werk ik, samen met de revalidant, aan het optimaliseren van hun fysiek functioneren.
Ik vind het daarbij belangrijk de wens van de revalidant en hun omgeving hierin mee te nemen. Om zo samen tot een zo goed mogelijk resultaat toe te werken.
Vanaf het begin dat Duco naar de opvang gaat merken we dat hij het naar zijn zin heeft. Er worden leuke activiteiten gedaan op de groep en er is een veilige sfeer. Ik wil als ouder graag betrokken zijn bij de werkwijze en ontwikkelingen van Eigenwijs. Daarom heb ik mij aangemeld voor de oudercommissie. Hopelijk kan ik hierin een positieve bijdrage leveren en samen blijven zorgen voor een prettige en veilige omgeving voor de kinderen.

bloemonderzeeerbloem