Rodney

Geplaatst op » 25 oktober 2019

Mijn naam is Rodney van Dolderen en ik ben 22 jaar oud. Ik werk sinds 13 november 2019 elke woensdag op de BSO. Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker en onderwijsassistent. Momenteel volg ik ook nog een HBO studie, namelijk : Ecologische Pedagogiek op de Hoge school Utrecht, locatie Amersfoort. Ik heb mijn ervaring met kinderen/jongeren vooral opgedaan in het speciaal onderwijs met jongeren met een leeftijd vanaf 12 t/m 20 jaar oud. Hier heb ik te maken gehad met jongeren waarbij gedragsproblematieken zijn vastgesteld. Deze jongeren heb ik zowel in een groep als individueel begeleidt bij lessen, stages en overige taken. Verder heb ik stage gelopen op het reguliere basisonderwijs. Op Eigen Wijs loop ik naast het werk op de BSO ook stage op de peutergroep Toet. Om op deze manier ook ervaring te krijgen met deze leeftijdscategorie. Ik hoop een leerzame periode tegemoet te gaan waarin ik mijzelf verder kan ontwikkelen en veel plezier ga hebben. We ontmoeten elkaar vast snel!

Groetjes!

[ Terug ]

bloemonderzeeerbloem