Tarieven

Geplaatst op » 26 oktober 2012

Kosten (per jan 2024)
Inschrijfgeld: Eenmalig € 25,00
Kinderopvang: € 10,50 (incl (fles)voeding, fruit en luiers)

Ons dagverblijf is 51 weken 11 uur per dag open ( ½ dag = 5 ½ uur).

Voorbeeld berekening KDV:
2 dagen kinderopvang is
22 uur x € 10,50 x 51 weken : 12 mnd = € 981,75 p/mnd

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een keer een dag mist. Indien de afwezigheid minimaal 7 dagen van tevoren is gemeld, dan worden de dan te vervallen uren vastgelegd in een tegoed. Het tegoed kan worden gebruikt tot 2 maanden na het afzeggen, uiteraard onder voorwaarde van de beschikbaarheid van een plek. Wij plaatsen kinderen alleen op hun eigen groep. Als de groep vol zit, plaatsen we kinderen NIET op een andere groep, omwille van de kwaliteit en het welbevinden van de kinderen.

Ook zonder tegoed kunt u een extra opvangdag aanvragen. Die wordt dan op de eerstvolgende factuur verrekend.
Het wijzigen van een gecontracteerde hele dag, naar een halve dag kan niet altijd gehonoreerd worden. Op alle groepen is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor kinderen die halve dagen willen komen.

Op de toeslagenpagina van de belastingdienst kunt u lezen wat de regels rond kinderopvangtoeslag zijn en u kunt daar een berekening maken wat uw toeslag wordt.

REGELS

PROEFBEREKENING KINDEROPVANGTOESLAG

 

bloemonderzeeerbloem