Tarieven

Geplaatst op » 26 oktober 2012

Kosten (per jan 2018)
Inschrijfgeld: Eenmalig € 15,00
Kinderopvang: € 7,90 (incl (fles)voeding, fruit en luiers)
Kinderopvang/BSO flexplek: €8,80 (u betaalt alleen gebruikte dagen)
(per groep beperkt aantal flexplekken beschikbaar)
Buitenschoolse opvang (51 wekencontract): € 7,90 (excl. vervoer)
Buitenschoolse opvang (48 weken-contract): €8,05 (excl. vervoer)
Buitenschoolse opvang (40 weken-contract): € 8,80 (excl. vervoer)

Vakantie kinderen buitenschoolse opvang : € 8,80

Ons dagverblijf is 51 weken 11 uur per dag open ( ½ dag = 5 ½ uur).
De BSO is 4 uur open, of  7 uur als uw kind rond 11.30 komt (in schoolvakanties 11 uur p/dag). We berekenen een jaarbedrag en dat delen we door 12 maanden zodat u elke maand een vast bedrag betaalt. Ook het vervoer (€7,25  per rit) wordt op deze manier gefactureerd. Kinderen van de 3 scholen op de Berg halen wij lopend op en zij betalen geen vervoerskosten.

Voorbeeld 1 (KDV):
2 dagen kinderopvang is 22 uur x € 7,90 x 51 weken : 12 mnd = € 738,65 p/mnd

Voorbeeld 2 (BSO):
51 weken contract
2 dagen BSO di 4 uur + wo 7 uur
Schoolweken 11 uur x 40 weken = 440
Vakantieweken 22 uur x 11 weken = 242
682 x € 7,90 : 12 mnd = € 449,00 p/mnd

Voorbeeld 3 (BSO):
48 weken contract:
2 dagen BSO di 4 uur + wo 7 uur
Schoolweken 11 uur x 40 weken = 440
Vakantieweken 22 uur x 8 weken = 176
616 x € 8,05 : 12 mnd = € 413,25 p/mnd

Voorbeeld 4 (BSO):
40 weken contract:
2 dagen BSO di 4 uur + wo 7 uur
Schoolweken 11 uur x 40 weken = 440
Vakantieweken 0 uur
440 x € 8,80 : 12 mnd = € 322,65 p/mnd

Vervoer voor 2 dagen
2 x 40 weken = 80 x € 7,25 : 12 mnd = € 48,35 p/mnd

Bij een 48 weken contract op de BSO kunt u in de zomervakantie maar 3 weken opvang gebruiken. De weken hoeven niet aaneengesloten te zijn, maar moeten wel hele weken zijn.
Bij een 40 weken contract komen kinderen alleen in de schoolweken, extra opvang in een vakantie week kan natuurlijk ook als er plek is op de groep.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een keer een dag mist. Die gemiste opvangdagen worden voor een deel gecompenseerd door een vrij te besteden uren tegoed dat elk kind krijgt. Dat tegoed is 4% van de contracturen op jaarbasis naar rato. Als u twee dagen opvang afneemt per week en uw kind komt een heel jaar dan heeft u recht op ongeveer 44 vrij te besteden uren. Dat komt overeen met vier opvangdagen. Het tegoed is te besteden binnen het kalenderjaar en vervalt per 31 december.

Ons systeem houdt automatisch het tegoed bij en u kunt dat op de groep opvragen. Wilt u uw tegoed inzetten, dan kunt u op de groep vragen of er op de gewenste dag plek is. Wettelijk gezien, maar nog meer om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, houden wij ons aan de maximaal toegestane groepsgrootte. Helaas kunnen we dus niet altijd de aanvragen inplannen.

Hetzelfde geldt als u uw kind een dag of dagdeel extra wilt brengen, dus naast de gebruikelijke dagen. Ook dan wordt gekeken naar het aantal kinderen op de groep op die dag.

Indien uw kind een dag (deel) extra komt, wordt dit op de eerstvolgende factuur apart in rekening gebracht. Het wijzigen van een gecontracteerde hele dag, naar een halve dag kan niet altijd gehonoreerd worden. Op alle groepen is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor kinderen die halve dagen willen komen.

We hebben ook een beperkt aantal flexplekken beschikbaar. Het uurtarief van van een flexplek is een stuk hoger en vindt u bovenaan. Mits een week vooraf doorgegeven hebt u altijd recht op de aangevraagde dag en u betaalt alleen de afgenomen dagen of dagdelen.

bloemonderzeeerbloem