Tarieven

Geplaatst op » 26 oktober 2012

Kosten (per jan 2021)
Inschrijfgeld: Eenmalig € 15,00
Kinderopvang: € 8,55 (incl (fles)voeding, fruit en luiers)
Kinderopvang/BSO flexplek: €9,75 (u betaalt alleen gebruikte dagen)
(per groep beperkt aantal flexplekken beschikbaar : op dit moment geen beschikbaarheid)
Buitenschoolse opvang (51 wekencontract): € 8,80 
Buitenschoolse opvang (48 weken-contract): €8,95
Buitenschoolse opvang (40 weken-contract): € 9,75

Vakantie kinderen buitenschoolse opvang : € 9,75

Ons dagverblijf is 51 weken 11 uur per dag open ( ½ dag = 5 ½ uur).
De BSO is 4 uur open, of  6,5 uur als uw kind rond 12.00 uur komt (in schoolvakanties 11 uur p/dag). We berekenen een jaarbedrag en dat delen we door 12 maanden zodat u elke maand een vast bedrag betaalt. We plaatsen alleen kinderen van de 3 scholen op de Berg (KDS/Louise de Coligny en Calluna). Kunt u zelf vervoer regelen dan kan aanmelden van scholen buiten de wijk wel.

Voorbeeld 1 (KDV):
2 dagen kinderopvang is
22 uur x € 8,80 x 51 weken : 12 mnd = € 822,80 p/mnd

Voorbeeld 2 (BSO):
51 weken contract
2 dagen BSO di 4 uur + wo 6,5 uur
Schoolweken 10,5 uur x 40 weken = 420
Vakantieweken 22 uur x 11 weken = 242
662 x € 8,80 : 12 mnd = € 485,45 p/mnd

Voorbeeld 3 (BSO):
48 weken contract:
2 dagen BSO di 4 uur + wo 6,5 uur
Schoolweken 10,5 uur x 40 weken = 420
Vakantieweken 22 uur x 8 weken = 176
596 x € 8,95 : 12 mnd = € 444,50 p/mnd

Voorbeeld 4 (BSO):
40 weken contract:
2 dagen BSO di 4 uur + wo 6,5 uur
Schoolweken 10,5 uur x 40 weken = 420
Vakantieweken 0 uur
420 x € 9,75 : 12 mnd = € 341,25 p/mnd

Het vakantie tegoed is vrij inzetbaar in alle door de school aangemerkte vakantie dagen.
Bij een 40 weken contract komen kinderen alleen in de schoolweken, extra opvang in een vakantie week kan natuurlijk ook als er plek is op de groep.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een keer een dag mist. Indien de afwezigheid minimaal 7 dagen van tevoren is gemeld, dan worden de dan te vervallen uren vastgelegd in een tegoed. Het tegoed kan worden gebruikt in het lopende kalenderjaar, uiteraard onder voorwaarde van de beschikbaarheid van een plek. Resterend tegoed vervalt jaarlijks per 31 december. Wij plaatsen kinderen alleen op hun eigen groep. Als de groep vol zit, plaatsen we kinderen NIET op een andere groep, omwille van de kwaliteit en het welbevinden van de kinderen.

Ook zonder tegoed kunt u een extra opvangdag aanvragen. Die wordt dan op de eerstvolgende factuur verrekend.
Het wijzigen van een gecontracteerde hele dag, naar een halve dag kan niet altijd gehonoreerd worden. Op alle groepen is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor kinderen die halve dagen willen komen.

We hebben ook een beperkt aantal flexplekken beschikbaar. Het uurtarief van van een flexplek is een stuk hoger en vindt u bovenaan. Mits een week vooraf doorgegeven hebt u altijd recht op de aangevraagde dag en u betaalt alleen de afgenomen dagen of dagdelen. Let op : op dit moment geen flexplekken beschikbaar.

Op de toeslagenpagina van de belastingdienst kunt u lezen wat de regels rond kinderopvangtoeslag zijn en u kunt daar een berekening maken wat uw toeslag wordt.

REGELS

PROEFBEREKENING KINDEROPVANGTOESLAG

 

bloemonderzeeerbloem