Ziekte en Medicijnen

Geplaatst op » 26 oktober 2012

Wanneer is een kind ziek? U als ouder kunt dat natuurlijk zelf goed inschatten, immers, u kent uw kind het best.
Koorts kan een graadmeter zijn maar dat hoeft niet. Wat betreft koorts willen wij u er op wijzen dat dit een functie heeft voor het herstel van het lichaam. Onderdrukken met medicijnen is daarom niet altijd raadzaam. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw huisarts!

Natuurlijk begrijpen wij dat er meerdere omstandigheden meespelen, zoals uw werk. Toch doen wij een dringend beroep op u een ziek kind, indien enigszins mogelijk, thuis te houden.
Het is voor u misschien prettig als u een vertrouwd persoon of een familielid achter de hand hebt die hulp kan bieden in deze situaties.

Mocht uw kind ziek worden bij Eigen Wijs dan zullen wij u vragen het kind op te halen. Dit doen wij als het kind koorts heeft boven de 38,5 graden of als wij denken dat uw kind zich echt ziek voelt. U begrijpt dat het voor ons belangrijk is als wij u altijd kunnen bereiken.
Wij hopen op uw begrip en medewerking!

Op Eigen Wijs worden geen medicijnen toegediend zonder voorschrift van een arts. Daarnaast moet u een medicijnverklaring ondertekenen.
Wij vragen u het medicijnverstrekkingsbeleid dat u tijdens het intakegesprek heeft ontvangen, goed door te lezen!
Ook zonder koorts kan een kind zich werkelijk ziek voelen. Wij zijn van mening dat uw kind zich dan thuis, in zijn eigen vertrouwde en veilige omgeving, het prettigst voelt. Ook voor een spoedig herstel is rust noodzakelijk!

bloemonderzeeerbloem