Veiligheid binnen Eigen Wijs

Calamiteitenplan

Eigen Wijs heeft een calamiteitenplan en een brandmeldinstallatie met automatische doormelding naar de brandweer. Het calamiteitenplan vindt u op alle groepen. Op verschillende plaatsen hangt een brandblusser en een blusdeken. Twee keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Op Eigen Wijs zijn alle vaste medewerkers  in het bezit van het diploma BHV (Bedrijfs Hulp Verlener). Zij gaan elk jaar op herhalingscursus.

EHBO

Alle pedagogisch medewerkers hebben een EHBO cursus voor kinderen gevolgd of zijn daar mee bezig.
Mocht uw kind iets overkomen waar een arts naar moet kijken, dan wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht . In principe bent u degene die met uw kind naar uw eigen huisarts gaat. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gaat uiteraard een pedagogisch medewerker mee. U begrijpt dat het voor ons belangrijk is te weten wie uw huisarts is.

4-ogen principe

Het 4-ogenprincipe is verplicht voor kinderdagverblijven en is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. Ons pand en beleid voldoet aan alle eisen die gesteld zijn in het kader van het 4-ogenprincipe.
Pedagogisch medewerkers kunnen in onze ruimtes nooit ongezien of ongehoord alleen zijn met kinderen. Alle ruimtes zijn voorzien van veel en grote ramen.
Als extra voorziening hebben we op alle slaapkamers en de speelzaal camera’s hangen. De sociale controle is naar onze mening ook een belangrijke factor. Dit wordt bij ons gewaarborgd doordat elke pedagogisch medewerker een eigen groep heeft en met twee of drie vaste collega’s werkt. De directeur en de leidinggevende werken dagelijks in het pand en zijn regelmatig op de groepen.
Ter aanvulling: nieuwe medewerkers worden zeer zorgvuldig geselecteerd en van allen bellen we referenties na. Natuurlijk is iedereen in het bezit van de nieuwe VOG waarbij continue screening wordt toegepast door justitie.

Code op toegangsdeuren

Het hek en de toegangsdeuren zijn voorzien van een code die alleen aan ouders gegeven wordt. Twee keer per jaar wijzigen wij de code die per mail aan alle ouders verzonden wordt.

bloemonderzeeerbloem